3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. A

  Třídní učitelka: Mgr. Ivona Vávrová
e-mail: vavrova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv M ČJ Čj          
Úterý M Čj Tv Čj          
Středa Čj Aj Hv Prv          
Čtvrtek Čj M Tv Čj          
Pátek M Čj Vv          

  

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz