3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 1. A

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz