3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Hušťavová
e-mail: hustavova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Čj          
Úterý M Tv-plavání Čj Čj          
Středa M Čj Vv          
Čtvrtek Čj Čj Tv PRV          
Pátek Aj M Čj Hv          
VE ŠKOLE JE VŠECHNO TIŠE, ŽÁČEK NA TABULI PÍŠE. 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz