3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. B

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Rossmannová
e-mail: rossmannova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv Čj Čj M          
Úterý Tv M Čj Čj          
Středa Čj Hv M Prv          
Čtvrtek M Tv Čj Čj          
Pátek Aj Čj Vv          
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz