3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Hušťavová
e-mail: hustavova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Čj          
Úterý M Tv-plavání Čj Čj          
Středa M Čj Vv          
Čtvrtek Čj Čj Tv PRV          
Pátek Aj M Čj Hv          

20. 1. 2019 | Zdobení vánočního stromku
Děti z 1. B spolu s paní učitelkou Marcelou Hušťavovou a paní vychovatelkou Janou Budišovou ozdobily vánoční stromečky pro zvířata v lese v Jankovicich.
Ve čtvrtek 13. prosince se všichni sešli s panem Petrem Krumpolcem, myslivcem z MS Jankovice , který děti zavedl do lesa na místo, které bylo vhodné pro zdobení stromečků. Tady děti zavěsily na stromečky jablka, mrkve, zelí, tvrdý chleba, lojové koule a jiné vhodné krmení pro lesní zvířata.
Z lesa se děti vydaly do minimuzea, kde po svačině a dobrém čaji zazpívaly koledy a paní vychovatelka jim povídala o zvycích vánoc.

     VE ŠKOLE JE VŠECHNO TIŠE, ŽÁČEK NA TABULI PÍŠE. 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz