3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. C

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv M Čj Čj          
Úterý Čj M Čj Hv          
Středa Čj Tv M Prv          
Čtvrtek Čj Aj Vv          
Pátek Tv M Čj Čj          

TO JSME MY!

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz