3. Základní škola Holešov

Naše třída 1. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jarkovská
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Čj Tv M          
Úterý Čj Čj PRV          
Středa Čj Tv-plavání M Aj          
Čtvrtek Čj Čj M Vv          
Pátek Čj M PRV Hv          


My jsme žáci 1.C

My jsme žáci 1.C,
šikovní jsme velice,
kluci i holčičky,
pilní jsme jak včeličky,
nosíme jen jedničky.

Škola je náš kamarád,
učíme se číst a psát,
zpíváme, kreslíme,
v tělocvičně cvičíme,
vůbec se nenudíme.

O přestávkách jdeme ven,
legraci si užijem,
zvonění slyšíme,
do lavic se vrátíme,
zase pěkně sedíme.

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz