3. Základní škola Holešov
Změny v příchodech a odchodech do školní družiny Žák přichází do ranní školní družiny pod dohledem pana recepčního. Rodiče nemohou vstupovat do budovy školy.

Pro vyzvednutí žáka z odpolední družiny použijte nově zvonek u vchodových dveří školy. Zvoňte na oddělení, do kterého vaše dítě dochází. Odchod žáka bude probíhat opět pod dohledem recepčního. Rodiče čekají před vchodem.

Informace o akcích v družině budeme předávat písemně prostřednictvím vašeho dítěte.

Omluvenky do ŠD posílejte písemně.

Děkujeme za spolupráci.
vedoucí vychovatelka Alena Krejčí


 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz