3. Základní škola Holešov
Informace školní kuchyně pro strávníky Dle nových hygienických pravidel je nutné od pondělí 14. 9. 2020 při odebírání si obědů domů mít nerezové jídlonosiče. Pro cizí strávníky je dále nutné mít dva kusy těchto nádob na výměnu.

U žáků při prvním dnu nemoci bude oběd vydán do jednorázových nádob a v případě odebírání obědů v dalších dnech je nutné dodržovat stejná pravidla jako cizí strávnici, tedy dva kusy nerezových jídlonosičů.

Ing. Ivana Čubová, vedoucí školní jídelny


 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz