3. Základní škola Holešov
AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákonné zástupce ke střídavé distanční výuce Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky   omezuje provoz 2. stupně ZŠ.

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 přijdou do školy třídy: 6.ABC, 7.ABC
v distanční výuce zůstávají třídy 8.ABC, 9.ABC

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 přijdou do školy třídy: 8.ABC, 9.ABC
v distanční výuce zůstávají třídy 6.ABC, 7.ABC

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona a podle platného rozvrhu hodin. Plní zadané úkoly dle pokynů vyučujících přes systém EduPage. Online výuka probíhá přes systém MS Teams. Oba systémy fungují na počítačích i na chytrých mobilních telefonech. Jiné systémy škola nevyužívá.

Distanční výuka probíhá denně od 8.00 do 12. 35 podle rozvrhu hodin, 6. hodina zadáním práce přes systém EduPage.

Žáci, kteří nemají přístup k internetu, se v pondělí ráno v 8 hodin dostaví do auly školy a převezmou si práci na celý týden v tištěné podobě. Další pondělí je vypracované odevzdají – tzn. účastnili se distanční výuky.

Žáci, kteří mají přístup k internetu, pracují v systému EduPage dle rozvrhu hodin, na online hodiny v MS Teams mají povinnost se připojit a na vyzvání učitele reagovat (mikrofon, chat). Nepřipojení žáka k online hodině se považuje za absenci a zákonný zástupce ji musí omluvit. Některé úkoly mohou žáci odevzdat v daném termínu při návratu do školy - např. referát, plakát….

Kontrola docházky při online vyučování – nepřítomnost žáka hlásí vyučující třídnímu učiteli – absence musí být omluvena.(omluvenky v systému EduPage)

Při vypracovávání úkolů v EduPage či listinné podobě nezáleží na rychlosti vypracování, ale na odevzdání vypracovaného úkolu ve stanoveném termínu (termín určí vyučující daného předmětu). Nevypracování úkolu je považováno za absenci v distanční výuce a musí být omluveno zákonným zástupcem.

Stravování ve školní jídelně

Žáci, kteří se vzdělávají povinně distančně, mohou odebrat oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu. Do školní jídelny se dostaví v době od 13.00 do 13.15 (s sebou přezůvky, čip a roušku). Žáci se přezouvají u plavecké učebny. V jiný čas nebude oběd vydán!

V pondělí 26. 10. 2020 a v úterý 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ ve vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky bez výjimky (1. i 2. stupeň). Neprobíhá ani distanční výuka.
Následuje státní svátek 28. 10. 2020 a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. 2020.

 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz