3. Základní škola Holešov
Vážení rodiče,

od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 2020 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ ve škole.

Žáci 1. – 9. ročníku se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona a podle platného rozvrhu hodin. Plní zadané úkoly dle pokynů vyučujících přes systém EduPage. Online výuka probíhá přes systém MS Teams. Oba systémy fungují na počítačích i na chytrých mobilních telefonech. Jiné systémy škola nevyužívá.

Distanční výuka probíhá denně zadáním práce přes systém EduPage nebo MS Teams.

Žáci 1. – 7. ročníku, kteří nemají přístup k internetu, se ve čtvrtek 15.10. ráno v 8 hodin dostaví do auly školy a převezmou si práci na celý týden v tištěné podobě. Po návratu do školy je vypracované odevzdají – tzn. účastnili se distanční výuky.

Žáci 8. – 9. ročníku, kteří nemají přístup k internetu, se v pondělí 19.10. ráno v 8 hodin dostaví do auly školy a převezmou si práci na celý týden v tištěné podobě. Po návratu do školy je vypracované odevzdají – tzn. účastnili se distanční výuky.

Žáci, kteří mají přístup k internetu, pracují v systému EduPage dle pokynů vyučujících, na online hodiny v MS Teams mají povinnost se připojit a na vyzvání učitele reagovat (mikrofon, chat). Nepřipojení žáka k online hodině se považuje za absenci a zákonný zástupce ji musí omluvit. Některé úkoly mohou žáci odevzdat v daném termínu při návratu do školy - např. referát, plakát…. Kontrola docházky při online vyučování – nepřítomnost žáka hlásí vyučující třídnímu učiteli – absence musí být omluvena.(omluvenky v systému EduPage).

Při vypracovávání úkolů v EduPage či listinné podobě nezáleží na rychlosti vypracování, ale na odevzdání vypracovaného úkolu ve stanoveném termínu (termín určí vyučující daného předmětu). Nevypracování úkolu je považováno za absenci v distanční výuce a musí být omluveno zákonným zástupcem.

Stravování ve školní jídelně: Od 14.10. do 1. 11. 2020 školní jídelna nevaří.

V pondělí 26. 10. 2020 a v úterý 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ ve vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky bez výjimky (1. i 2. stupeň). Neprobíhá ani distanční výuka.
Následuje státní svátek 28. 10. 2020 a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. 2020.

Ošetřovné pro rodiče dětí do 10 let se ve škole nepotvrzuje.

Sběr kaštanů pokračuje ve dnech pondělí a středa od 7.30 do 7.50 před školou u rampy školní jídelny.
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz