3. Základní škola Holešov
Letošní Vánoce... Mnoho tradičních předvánočních akcí se v letošním školním roce ve škole nemohlo uskutečnit.

Mikuláš musel zanechat svoji nadílku za okny, školní vánoční stromeček jsme rozsvěcovali bez zpěvu, nemohl proběhnout vánoční koncert ve škole ani v kostele, nemohli jsme zpívat obyvatelům Centra pro seniory a také jsme museli upustit od tradičních vánočních besídek s ochutnávkou cukroví a vařením vánočního čaje. Chybí nám společné setkávání během adventu, ale letos to prostě jinak nejde.

I přes nelehkou situaci máme radost z obyčejných věcí a maličkostí. Většina dětí může normálně chodit do školy, setkávat se se svými spolužáky a učit se se svými učiteli. Aula školy, chodby i třídy jsou krásně vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků. Školní jídelna vaří nejen obědy, ale připravuje pro zájemce i chutné svačiny. Odpoledne mají děti ve školní družině připravený pestrý program, chodí na vycházky a užívají si společně strávené chvíle s kamarády. Starší žáci musejí být samostatnější a zodpovědnější, protože rotační výuka na 2. stupni stále trvá.

V předvánoční době myslíme více i na druhé. Naše děti vyrobily ve školní družině a hodinách pracovních činností krásná vánoční přáníčka, která posíláme andělskou poštou nejstarším obyvatelům našeho města.

Myslíme na vás a všem přejeme do nového roku především pevné zdraví, hodně radosti a co nejvíce dobrých zpráv.
vedení 3. Základní školy Holešov  

   

 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz