3. Základní škola Holešov
Informace k výuce žáků od 1. 3. 2021
Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 platí:

Pro žáky 1. – 9. ročníku
- Žákům 1. - 9. ročníku je zakázána osobní přítomnost ve škole.
- Žáci 1. – 9. ročníku zůstávají v distanční výuce. Distanční výuka je pro tyto žáky povinná. Žáci v distanční výuce se řídí pokyny vyučujících.
- Naše škola byla určená k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v době nouzového stavu (pro žáky 1. – 5. ročníku). Více informací naleznete na webových stránkách školy (Spádová škola).
- Žáci 1. – 9. ročníku mají oběd ve školní jídelně automaticky odhlášen. Žáci v distanční výuce mají možnost odebírat obědy do jednorázových boxů (z hygienických důvodů). Zájemci o odebrání oběda si musí oběd přihlásit přes internet nejpozději do 11 hodin předchozího pracovního dne. K ceně oběda bude automaticky účtován navíc poplatek za jednorázový box ve výši 7 Kč. Výdej obědů bude probíhat na rampě u školní jídelny od 11:00 do 13:00.
- K odebrání oběda je nutné si přinést čip.

 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz