3. Základní škola Holešov

Naše třída 2. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivona Vávrová
e-mail: vavrova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Tv-plavání Čj          
Úterý Čj Aj Čj M Hv        
Středa M Tv Čj Čj          
Čtvrtek M Čj Čj Vv        
Pátek M Čj Čj PRV          

Všechno krásné republice. Náš narozeninový dort.
  

     
Malujeme, kreslíme, stříháme a lepíme.
     
Tak už jsme druháci
     
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz