3. Základní škola Holešov - 2A
3. Základní škola Holešov

Naše třída 2. A

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Čj          
Úterý M Aj Tv Čj          
Středa M Čj Čj Vv          
Čtvrtek M Čj Čj Hv PRV        
Pátek Tv-plavání M Čj Čj          
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz