3. Základní škola Holešov

Naše třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Obdržálková
e-mail: obdrzalkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M PRV Čj          
Úterý M Čj Tv-plavání Čj          
Středa Čj M Čj Vv        
Čtvrtek Čj PRV M Hv Čj        
Pátek Tv M Aj Čj          


 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz