3. Základní škola Holešov

Naše třída 2. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Logajová
e-mail: logajova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV Čj M Čj Hv        
Úterý Tv M Čj Čj          
Středa Čj Čj M Vv        
Čtvrtek Čj M Čj Aj          
Pátek M PRV Tv-plavání Čj          


VÁNOCE NA HANÉ A VALAŠSKU V TYMY
     Halloween
  


Podzimní vycházka
     

To jsme my

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz