3. Základní škola Holešov

Naše třída 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Řezníčková
e-mail: reznickova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Tv Aj M Čj        
Úterý Čj M Vv Vv Čj        
Středa Čj M Hv Čj PRV        
Čtvrtek Tv- plavání Aj Čj M Čj        
Pátek M Aj PRV Čj        

20. 10. 2018 | Naše práce v září a říjnu
V polovině září se naše třída zúčastnila akce Den bez aut. Akci pro nás připravilo SVČ TYMY centrum.
  
TV - cvičíme, závodíme, soutěžíme a hrajeme míčové hry
   Anglický jazyk - v hodinách angličtiny se učíme a opakujeme barvy, číslice, představujeme se.
   18. října jsme navštívili v kině Svět hudební skupinu Abraka muzika. Vystoupení se dětem moc líbilo, vyzkoušely si hru na různé hudební nástroje a s účinkujícími si i zazpívaly.    Výtvarná výchova, pracovní činnosti - jablka, papíroví draci, podzimní listí.
  
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz