3. Základní škola Holešov

Naše třída 3. B

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Zdráhalová
e-mail: zdrahalova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141 - kabinet vyučujících 1. stupně

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Tv M Aj Hv        
Úterý M Čj Prv Čj        
Středa M Čj Aj Čj Prv        
Čtvrtek Tv M Čj Čj Aj        
Pátek M Čj Čj Vv Vv        


     Výtvarka


Den bez aut


To jsme my 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz