3. Základní škola Holešov

Naše třída 3. C

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Rossmannová
e-mail: rossmannova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Aj        
Úterý Čj M PRV Tv- plavání Čj        
Středa Čj M Vv Vv Čj        
Čtvrtek Čj Tv M Aj Čj        
Pátek Čj PRV Aj M Hv        

15. 11. 2018 | Podzimní tvoření ve 3. C
  
15. 11. 2018 | V prvouce jsme se učili o obcích

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz