3. Základní škola Holešov

Naše třída 4. A

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Aj Čj        
Úterý M Čj Hv Vl Čj        
Středa Čj M Tv Čj        
Čtvrtek Aj M Čj Vv        
Pátek M Tv- plavání Čj Aj Vl        

8. 10. 2018 |
Kaštany padají do trávy
a my z nich vyrábíme pajduláky...

          


23. 9. 2018 | Tradiční Den bez aut.
Trénujeme na dopravní hřiště.

        
       
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz