3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Helena Řezníčková
e-mail: reznickovahelena@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ ČJ M AJ VL        
Úterý ČJ AJ M HV        
Středa TV ČJ M AJ ČJ        
Čtvrtek M ČJ VL VV        
Pátek ČJ TV M ČJ        

Třídní pravidla
  
12. 9. 2020 | Vzpomínky na prázdniny
     
12. 9. 2020 | Už jsme čtvrťáci!

              

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz