3. Základní škola Holešov

Naše třída 4. B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Zapletalová
e-mail: zapletalova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Vv        
Úterý M Tv Aj Čj        
Středa Čj M Aj Čj Vl        
Čtvrtek Aj M Čj Hv        
Pátek Tv- plavání Vl M Čj Čj        24. 3. 2019 | Březen

26. 2. 2019 | Jaký byl únor v naší třídě?8. 12. 2018 | 4. prosince 2018 nás navštívil Mikuláš 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz