3. Základní škola Holešov

Naše třída 4. B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Zapletalová
e-mail: zapletalova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Aj Čj        
Úterý M Čj Hv Vl Čj        
Středa Čj M Tv Čj        
Čtvrtek Aj M Čj Vv        
Pátek M Tv- plavání Čj Aj Vl         
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz