3. Základní škola Holešov

Naše třída 4. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ TV M PŘÍ AJ      
Úterý M ČJ AJ VLA ČJ      
Středa ČJ M HV PŘÍ ČJ      
Čtvrtek TV M ČJ VLA ČJ      
Pátek M ČJ AJ VV      

Co se u nás událo v prosinci?
Navštívil nás pan Chajda, který nám ukázal zajímavé pokusy. Nakonec jsme si vyrobili malé padáčky pro plyšáky.
   
Vánoční besídka, plná zajímavých vystoupení, scének, soutěží a rukodělné práce. Do přípravy programu se zapojili všichni žáci a moc jsme si to užili.
     
Návštěva dětského oddělení v městské knihovně
  
Středisko pro děti TYMY si pro nás připravilo zajímavý program DEN BEZ AUT. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací nejen o jízdě na kole, ale i jak se chovat na ulici nebo jak zavolat první pomoc.
     
Spolek žáků pro nás připravil akci BAREVNÝ DEN. Zapojila se celá naše třída a moc jsme si to užili.

Co jsme prožili v ŘÍJNU?
Navštívili jsme v holešovském zámku krásný historický sál, kde jsme se setkali s paní spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Dozvěděli jsme se, že je autorkou několika knih pro děti o českých dějinách. Její asi nejznámější knihou jsou Dějiny udatného českého národa. Je to vlastně leporelo, které měří 9 metrů. Po krátkém vyprávění, jsme si společně celá třída vyrobili knížku Minidějiny českého národa. Bude se nám hodit do vlastivědy ve druhém pololetí, kdy se budeme o dějinách učit. Od roku 2009 se vysílá v televizi stojedenáctidílný kreslený seriál pro děti Dějiny udatného českého národa. Už se těšíme, až ho budeme ve škole sledovat, a tak lépe pochopíme, jak to kdysi bylo.

        


29. 9. 2021 |V českém jazyku jsme se učili ve slohu popis pracovního postupu, a to výrobu indiánské čelenky. V pracovních činnostech jsme si ji pak vyrobili.

29. 9. 2021 | Už jsou z nás čtvrťáci!
Do naší třídy chodí 22 žáků, a to 12 holek a 10 kluků. Máme nového pana učitele z tělocviku a novou paní učitelku z hudebky. Také máme dva nové předměty, a to vlastivědu a přírodovědu.
Přes prázdniny jsme trochu povyrostli, odpočinuli si a těšili se zase do školy.

V letošním roce nás čekají cyklistické zkoušky na dopravním hřišti v Kroměříži. Proto za námi přijel do školy pan Stratil, aby nám vysvětlil, co se máme všechno naučit. Poznat a vysvětlit význam dopravních značek, umět vyřešit situaci na křižovatce, ale také vědět, jak má být správně vybavené jízdní kolo.
     
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |