3. Základní škola Holešov

Naše třída 4. C

  Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Aj Vl Čj        
Úterý Tv-plavání M Čj Čj        
Středa Aj Čj M Vv        
Čtvrtek Čj Aj Hv Vl M        
Pátek M Čj Tv Čj        

23. 9. 2018 | Evropský den bez aut
Ve čtvrtek 20. 9. jsme se všichni čtvrťáci setkali na hřišti na Novosadech, kde nám pracovníci z TYMY, ve spolupráci s policejní školou a společností BESIP, připravili různé aktivity. Dozvěděli jsme se, proč máme omezit jízdu autem, zkusili si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Byla to velmi zajímavá a poučná akce.
              
16. 9. 2018 |
Zahájili jsme nový školní rok. Jsou z nás už čtvrťáci - natěšení a veselí :-)
  
Máme novou paní učitelku, nového spolužáka, novou paní asistentku a jsme v nové třídě v jiném pavilónu školy. Také máme novou keramickou tabuli, na kterou se učíme psát fixem.
  
V matematice si opakujeme násobilku.
     
Letos si budeme dělat průkaz cyklisty. 10. 10. jedeme na dopravní hřiště do Kroměříže. Učíme se poznávat dopravní značky.
  
Tak jako v minulých letech si můžeme o první přestávce koupit ve školní jídelně chutnou a zdravou svačinku za 12 Kč.
  
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz