3. Základní škola Holešov

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Eva Bednaříková
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj - plavání Čj M Inf        
Úterý M Vl Aj Čj Vv Vv      
Středa Čj Aj M Hv Čj        
Čtvrtek Tv Čj M Vl        
Pátek M Aj Čj Čj        

14. 10. 2018 | Naše třída v září a říjnu
Třída 5.A se víceméně úspěšně "prokousala" měsícem září. Zase nám některým více či méně dlouho trvalo, než jsme si naplno uvědomili, že jsme zase ve škole.
Opakovali jsme


Pustili jsme se do výtvarného ztvárnění života pod mořskou hladinou

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz