3. Základní škola Holešov

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Eva Bednaříková
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj - plavání Čj M Inf        
Úterý M Vl Aj Čj Vv Vv      
Středa Čj Aj M Hv Čj        
Čtvrtek Tv Čj M Vl        
Pátek M Aj Čj Čj        

3. 12. 2018 | Den naruby
Pátek 23. 11. byl v naší škole Dnem naruby. Žáci se stávali učiteli a učitelé si hověli v žákovských lavicích. Moc chválím mladé učitele z 5.A, kteří nejenže měli velký zájem si učení vyzkoušet, ale také odevzdali vzorné písemné přípravy. Zvlášť slečnu učitelku Elišku žáci jak náleží respektovali a někteří jí ve vyučovací hodině i vykali.

25. 11. 2018 |
Žáky 5.A zaujalo ve vlastivědě líčení života na vesnici v 18. století. Bavili jsme se o skanzenech a filmových pohádkách, kde můžeme vidět zachované dřevěné stavby a uspořádání vesnických stavení. Rozhodli jsme se, že svoje představy zkusíme ztvárnit i výtvarně. Ohromil nás náš spolužák, který se tomuto tématu věnoval i doma s rodiči a v úterý 13. 11. nám do hodiny donesl již hotový model. Super!!! Hned jsme měli báječnou inspiraci pro naše tvoření.
     
1. 11. 2018 |
31.10. jsme se sešli po podzimních prázdninách a nestačili se divit na jaká zvláštní stvoření jsme se proměnili.


1. 11. 2018 |
V pátek 26. 10. jsme si připomněli 100 let vyhlášení samostatné Československé republiky. Četli jsme referáty, dívali se na prezentace, malovali státní symboly a ve skupinkách pracovali na vlastivědném projektu.
     
27. 10. 2018 |
V říjnu bylo v 5. A rušno. Zavítal k nám s divadelním představením Pověst o Blaníku soubor 5GIRLS, složený z našich milých spolužaček.
  

a jako potvrzení již podzimního počasí se k nám do třídy nastěhovala celá armáda ježků, někteří si dokonce vybrali svá místa ve školních lavicích.
  


14. 10. 2018 | Naše třída v září a říjnu
Třída 5.A se víceméně úspěšně "prokousala" měsícem září. Zase nám některým více či méně dlouho trvalo, než jsme si naplno uvědomili, že jsme zase ve škole.
Opakovali jsme


Přivítali jsme nového spolužáka


Pustili jsme se do výtvarného ztvárnění života pod mořskou hladinou

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz