3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Janišová
e-mail: janisova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz