3. Základní škola Holešov

Naše třída 5. B

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Svobodová
e-mail: svobodova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj Vv Vv M        
Úterý Inf M Čj Vl Čj      
Středa Tv M Čj Aj        
Čtvrtek Hv M Čj Vl Čj        
Pátek Čj M Aj Tv- plavání Čj        

18. 2. 2019 | Paní ZIMA


18. 2. 2019 | Rádi jsme si zpříjemnili běžné vyučování Dnem podivných účesů a pokrývek hlavy


30. 1. 2019 |
V hodinách geometrie jsme se učili výpočet obsahu u složitějších obrazců. Na závěr tohoto učiva se děti staly architekty a navrhly vlastní plánek bytu.

V suplované hodině VV a PČ jsem si s dětmi užila šití čepice. Přes počáteční obavy z výsledku se šití dětem zdařilo. Byli moc snaživí a šikovní.

20. 1. 2019 | KARNEVALOVÉ MASKY


VÁNOČNÍ DEN

Fotografie najdete v třídní fotogalerii.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ


6. 12. 2018 |
Mikuláš s anděly a čerty zavítal i k nám do třídy a dětem pověděl: „Ve své knize vidím, že 5.B je plná hodných a šikovných žáků! Jsou velice snaživí, zodpovědně si plní své povinnosti a na výuku jsou vzorně připraveni. Ve vyučování se hlásí, jsou aktivní, zvědaví a připravují si referáty pro své spolužáky. Také se umí slušně chovat a mají pěkné známky. Bohužel, jak vidím, ve třídě jsou i děti, které se musí polepšit. Přestat vykřikovat, předvádět se a šaškovat. Dávat pozor a poslouchat, co jim říká paní učitelka.“

        


28. 11. 2018 | Den naruby.
Děkujeme Justýnce, Sáře, Rozálce, Markétce, Terezce, Vojtovi, Adrianě, Lucce, Anetce, Gábině, Aničce, Matyášovi, Jakubovi a Ondrovi za krásné vyučování, které si připravili pro své spolužáky.
           
28. 11. 2018 | V hodinách slohu si žáci připravili báječné reklamy. Všechny byly velmi zábavné a originální.
           
12. 11. 2018 | Popis čarodějnice.

31. 10. 2018 |
100 let samostatného Československa

Slavíme Halloween

Popis aktovky
     
Podzim


14. 10. 2018 | Naše práce v českém jazyce - vyprávění
V říjnu jsme se stali spisovateli. Naše vyprávění si můžete přečíst zde.

14. 10. 2018 | Naše práce v českém jazyce - dojmy z prázdnin
V září jsme si zavzpomínali na prázdniny. Naše práce si můžete přečíst zde.
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz