3. Základní škola Holešov

Naše třída 5. C

  Třídní učitelka: Mgr. Veronika Gombárová
e-mail: gombarova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Aj Čj Čj        
Úterý Hv Čj M Tv Čj      
Středa Aj M Vv Vv Čj        
Čtvrtek Čj Tv- plavání M Aj Vl        
Pátek Inf Čj M Vl Čj        

V úterý 4. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s anděly i čerty. Andělé obdarovali všechny hodné děti pamlskem, dokonce i ti zlobivější byli obdarováni zdravou svačinkou. My jsme si pro Mikuláše a jeho pomocníky nachystali nejen básničku, ale i čertovsky nazdobenou třídu.
     
Podzimní tvoření v PČ a VV

Halloween

Oslava 100. výročí Československé republiky

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz