3. Základní škola Holešov

Naše třída 6. B

Třídní učitel: Ing. Bc. Jiří Cihlář
e-mail: cihlar@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Čj Aj Tv- plavání CH Z F Tř. h.    
Úterý Čj Aj M Vz/Pč Vz/Pč      
Středa M D Aj Čj F Ov      
Čtvrtek M Čj Vv Vv Tv- plavání D Z      
Pátek Čj M INF D Hv      

1. 11. 2018 |
Slavili jsme Den vzniku samostatného Československa
         
Vytvářeli jsme rostlinné a živočišné buňky
     
18. 10. 2018 | Zvykáme si – několik našich postřehů z přechodu na druhý stupeň:

Je to nezvyk: nový učitel, nová třída, nový stupeň.

Z prvního stupně na ten druhý je to velký skok. Jak v učení, tak v zápisech do sešitu. Když jsme byli na prvním stupni jako páťáci, tak jsem tam byla jako největší a teď jsem nejmenší.

Když jsem přišel z prvního stupně na druhý, tak jsem se trochu bál. Na druhém stupni je větší sranda než na prvním stupni.

Byl to těžký přechod, na 1. stupni jsme neměli tolik přesunů.

Přechod na 2. stupeň byl dobrý. Je tady hodně dobrých kamarádů. Ale učivo je náročnější.

Byl to velký nezvyk, ale už si zvykám.

Na prvním stupni jsme byli nejstarší a připadali jsme si největší, ale teď si tu prostě připadáme nejmenší a všechno je jiné.

Je to kratší do třídy a ze školy.

Musela jsem si zvyknout na novou školu a autobus.

Hned po prázdninách jsem se hodně těšila, ale první den jsem už tady nechtěla, protože jsem se bála, že se se mnou nikdo nebude bavit.


7. 9. 2018 | První společný týden
Škola začala a nám uběhl první společný týden. Poznáváme se navzájem, seznamujeme se s novými učiteli a zejména s novým třídním učitelem. Jeho prostřednictvím také pronikáme do krás a tajů matematiky, i když se jí trochu bojíme. A takhle to vypadá na konci hodiny matematiky.
     
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz