3. Základní škola Holešov

Naše třída 7. C

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Lišková
e-mail: liskova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Z Aj Tv Čj D      
Úterý Aj Čj M Vv Vv Th    
Středa Aj M D Hv Z F      
Čtvrtek Čj Ov Aj M Tv Inf      
Pátek Čj F Pč/Vz Pč/Vz Aj      

3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz