3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 8. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hýžová
e-mail: hyzova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz