3. Základní škola Holešov

Naše třída 8. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D Rj/Nj M Tv-plavání Ch Ov      
Úterý Aj M F Čj Ch   Hv Inf  
Středa Rj/Nj M Z Tv-plavání D Čj      
Čtvrtek M Aj/VV Čj Rj/Nj Vv/Aj Ch Tř. h.    
Pátek Čj M Z Aj      

27. 1. 2019 | Pomáhali jsme při Sportovním odpoledni pro předškoláky


6. 12. 2018 | Den naruby
V pátek 23. 11. proběhla akce DEN NARUBY. V naší třídě si hodinu angličtiny připravily Eliška a Míša K. Měly ji skvěle vymyšlenou a propracovanou. Holky nám rozdaly pracovní listy a hráli jsme hru. Naše skvělá paní učitelka Karásková si opět vyzkoušela, jak pohodlné jsou školní lavice. 
Holkám moc děkujeme.

       


20. 10. 2018 |
Rozhodli jsme se nasbírat pár společných zážitků i mimo školní prostředí. Vydali jsme se tedy na bowling. Hru jsme si užívali, což dokazují i následující fotky.
      20. 10. 2018 |
V úvodních hodinách chemie jsme se nejen seznamovali s novým předmětem, ale proběhl i první pokus, kterému se říká Faraonovi hadi. Byl velice zajímavý a my moc děkujeme paní učitelce Šťastné, že nám tento pokus představila.
  
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz