3. Základní škola Holešov

Naše třída 8. C

Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
e-mail: matova@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Aj Čj Tv Ch      
Úterý Z M D Aj Čj   Hv Vv  
Středa Čj M Nj/Rj Aj F Ch      
Čtvrtek Nj/Rj Ov Aj Tv Z Th    
Pátek   Čj Aj Nj/Rj Inf      

3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.

Milí žáci 8.C!
Nový školní rok začneme v pondělí 2. září 2019. Šatnu máme na stejném místě. Třídu letos budeme mít ve druhém patře pavilonu B, projdete prostřední buňkou. Čeká nás mnoho změn a novinek, mimo jiné odpolední vyučování. Ale nebojte, všechno to zvládneme.

Všem žákům naší třídy přeji dobrý start a hodně zdaru celý rok. AM.
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz