3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Pavelcová
e-mail: pavelcova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ov Čj Z M Aj Tv      
Úterý M Čj F D   Ov Hv  
Středa Z Čj M Nj/Rj Tv Ch      
Čtvrtek Aj F M Čj Inf D Tř. h.    
Pátek Nj/Rj Aj M Vv Ch      


14. 10. 2017 |

14. 10. 2017 |
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz