3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Cholastová
e-mail: cholastova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Hv M Čj Aj F Tv      
Úterý M Aj Nj/Rj Čj   Ov Vz  
Středa Nj/Rj Ch M Čj Tv D      
Čtvrtek Z Čj/M M/Čj Nj/Rj Aj/Vv F Th    
Pátek Čj M D Vv/Aj Inf Ch      3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz