3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Zdráhalová
e-mail: zdrahalova@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Hv Ch M Čj D Tv- plavání CH      
Úterý Čj Rj/Nj M Aj   Vz Vv  
Středa Čj M Z Nj/Rj Tv- plavání D F   CvM/CvČj CvM/CvČj
Čtvrtek Nj/Rj M Aj Ch Čj D Tř. h.    
Pátek M Ov Čj Aj F Inf      

Vánoční besídka naší třídy6. 12. 2018 | Mikulášská nadílka
        
6. 11. 2018 |


6. 11. 2018 |

25. 10. 2018 | Přehlídka středních škol na zámku v Holešově
         
24. 10. 2018 |
Žáci naší třídy pomáhali při letošním podzimním sběru. Děkujeme jim za pomoc, děkujeme i těm, kteří se do sběru zapojili.

  

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz