3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hýžová
e-mail: hyzova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

asistent pedagoga: Mgr. Ivo Rudolf

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ   CH   M   AJ   D   TV        
Úterý ČJ   M   AJ   NJ/RJ   VV     OV   VZ    
Středa M   ČJ   F   AJ   TV   D        
Čtvrtek ČJ/M   M/ČJ   PŘ   CH   NJ/RJ   INF   Tř.h.      
Pátek Z   ČJ   M   NJ/RJ   HV   F        

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |