3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. B

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ch M Čj Ov Tv- plavání CH      
Úterý M Aj D Rj/Nj Čj   Vv Vz  
Středa F Rj/Nj M Čj Tv- plavání D Hv   CvM/CvČj CvM/CvČj
Čtvrtek Čj Aj Rj/Nj M D Inf Tř. h.    
Pátek Z M Čj Ch Aj F      
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz