3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 9. B

Třídní učitelka: Mgr. Zita Nováková
e-mail: novakovazita@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz