3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 9. C

Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
e-mail: matova@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz