3. Základní škola Holešov

Naše třída 9. C

Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
e-mail: matova@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

asistentka pedagoga: Jana Bočková

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M   INF  ČJ   TV   AJ   CH        
Úterý F   NJ/RJ   ČJ/M   AJ   PŘ     VZ   HV    
Středa CH   VV  NJ/RJ   M/ČJ   AJ   D        
Čtvrtek Z   ČJ   M   AJ   TV   OV   Tř.h.      
Pátek ČJ   M   F   AJ   NJ/RJ   D        

Vánoční besídka

   


Vánoční angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku
Prváčky a druháčky jsme navštívili s paní učitelkou Cholastovou. Připravili jsme si povídání o vánočních tradicích v anglicky mluvících zemích.
       
19. 10. 2021 - navštívili jsme Přehlídku středních škol na holešovském zámku
     
12. 10. 2021 - Projektový den v naší třídě
         
27. 10. 2021 - Beseda k volbě povolání
     
Všem žákům 9.C přeji úspěšný devátý školní rok. Čeká nás mnoho práce. Budete si vybírat střední školu, se kterou spojíte svůj další život. Ať se nám všem v tomto školním roce 21/22 daří. Alena Maťová - třídní.
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |