3. Základní škola Holešov
Třídy - menu   Archiv tříd 2015/2016

Naše třída 1. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jarkovská
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV Čj Čj M          
Úterý Tv Čj Čj M          
Středa Čj Čj M          
Čtvrtek Tv Čj Aj Hv          
Pátek Čj M PRV Vv          

1. 7. 2016 | Předávání vysvědčení
A máme tu tolik očekávaný poslední den. Všichni žáčci si odnášeli zasloužené vysvědčení a já jsem si odnášela krásné květiny, milé a originální dárečky i sladké dobrůtky, za které bych všem rodičům moc ráda poděkovala. Děkuji :-))
Milí rodiče, milé děti, přeji vám krásně prožité chvíle s vašimi nejbližšími. A teď už HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

1. 7. 2016 | Závěrečné školní dny ve třídě 1. C
Závěr školního roku je období, které už voní prázdninami. My ve třídě jsme si každý den náramně užili a rádi bychom se s vámi o naše krásné zážitky podělili. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala všem těm, kteří se podíleli na tom, že naše závěrečné dny byly krásně pestré a zážitkové.
Sportovní den
Ráda bych touto cestou poděkovala spolku žáků 3. Základní školy, kteří měli výborný nápad a uspořádali pro své spolužáky sportovní den. I žáčci 1. C měli možnost vyzkoušet si své sportovní dovednosti na mnoha různých stanovištích. Díky pěknému počasí jsme celé dopoledne strávili venku a po celoročním sezení v lavicích jsme si dostatečně protáhli svá tělíčka.
                    Slavnostní ukončení školního roku v kině Svět
Ze sportovního oblečení jsme se v úterý převlékli do svátečního. V kině Svět nás čekalo slavnostní rozloučení se školním rokem. Všichni prvňáčci si na památku odnesli pěknou knížku a na všechny děti čekala divadelní pohádka Rumcajs v podání dramatického kroužku naší školy. Děkujeme vedoucím dramatického kroužku p. uč. Ivoně Vávrové a p.vych. Janě Budišové za trpělivou práci při nácviku pohádky. Pohádka byla velice poutavá a děti odměnily herecké výkony svých spolužáků velkým potleskem.
             Návštěva u Loučků a zmrzlina Dobrotice
Ve středu jsme se vydali na dlouhý pochod, jehož motivací byla zmrzlina v Dobroticích. Cestou jsme přijali pozvání k paní Loučkové, která pro nás připravila chutné pohoštění a měli jsme možnost prohlédnout si zvířátka na jejich statku. Ti nejodvážnější dokonce využili možnosti svézt se na koni.
Po velmi příjemné přestávce jsme pokračovali v naší cestě a v Dobroticích nás čekala zasloužená odměna v podobě vanilkovo - citronové zmrzliny.
Ráda bych poděkovala paní Loučkové a Jirkovi Loučkovi za krásné zpestření naší dlouhé cesty a chválím všechny děti, že náročný výšlap zvládly.
                               
17. 6. 2016 | Děti v pohybu
Zúčastnili jsme se tradiční akce Děti v pohybu.
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
14. 6. 2016 | Výlet do Dinoparku

Sláva, nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.
Ptáte se nás, kde jsme byli?
Do Vyškova jsme si vyrazili.

Dinosauří stezkou jsme se vydali,
hodně dinosaurů jsme potkali.
Někteří křičeli, jiní stáli tiše,
další koukali se na nás z výše.

V kině jsme se třásli strachy,
paní učitelky, ty se bály taky...
Za odvahu odměna nás čekala,
v obchůdku nabídka nás lákala.

Sláva, nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.
Sluníčko nám svítilo
a nám se v Dinoparku moc líbilo.

Jménem malých výletníků ze třídy 1.C
Kateřina Jarkovská Němečková


Všechny fotografie najdete ve školní fotogalerii.


8. 6. 2016 | Den dětí v 1. C
Den dětí jsme v naší třídě prožili úplně jinak než dny ostatní. V průběhu dopoledne jsme hráli oblíbené hry a soutěže, u kterých jsme se hodně nasmáli, pobavili, ale zároveň jsme se i něčemu novému naučili. Venku, v prostorách školního sadu děti řešily velkou křížovku a za správné vyluštění tajenky získaly sladkou odměnu. Na závěr přišlo překvapení v podobě informace, že v červnu děti nebudou dostávat domácí úkoly.
Jak si žáčci 1. C Den dětí užily? A co se jim nejvíce líbilo?
Matýsek jako první rozluštil tajenku v křížovce.
Luštění křížovky se líbilo i Natálce, Dankovi, Tomovi a Samovi.
Vaneska s Danielkou si rády zahrály matematickou hru Desítka.
Nová hra Bingo zaujala Elišku, Zuzku a Barunku V.
Štěstí v této hře se usmálo na Julinku a Stelinku.
Denisce se líbila nová hra Žabka, kterou nás naučili kamarádi na školce v přírodě.
Ondra s Adélkou se pobavili při kolektivní hře prolézání obručí.
Barunce T. se líbilo v učebně hudebny, kde jsme hráli hry.
Peťku zaujala nová hra Tleskaná.
Dominika potěšila informace, že v červnu už nebudou domácí úkoly.
Dianka si ráda zahrála početního krále.
A Tobimu se prý líbilo úplně všechno.
Doufám, že si všechny děti svůj Den s velkým D užily a těším se na další příjemně prožité červnové dny, které ještě máme před sebou.
       
2. 6. 2016 | Prvňáčci na návštěvě
Žáci naší třídy navštívili svoje mladší kamarády ze školky na škole v přírodě na Rusavě. Na fotografie se můžete podívat ve školní fotogalerii.


23. 4. 2016 | Výstava hraček
„Kdo si hraje, nezlobí.“ Přesně tak tomu bylo i v den, kdy jsme navštívili interaktivní výstavu hraček na zámku. Nikdo netušil, co nás vlastně čeká, ale za sebe i za děti musím říct, že skutečnost předčila naše očekávání. Myslím, že je zbytečné se více rozepisovat. Pokud se podíváte na přiložené fotografie, určitě si představu uděláte sami.
Co si děti užily nejvíce?
Stelinka, Dominik a Danielka si zahráli šachy.
Vaneska a Natálka se zabavily stavbami z písku.
Péťa si postavil hrad z kostek.
Tobi, Tom, Sam a Matýsek si sestavili elektrický obvod. Za pomoci paní asistentky se jim podařilo rozsvítit žárovku a roztočit vrtuli.
Elektrický obvod oslovil i Barunku V.
Dianka si lámala hlavu při hrách rozvíjejících logické myšlení.
Adélce se líbila desková skládačka znázorňující mapu Evropy.
Danek a Ondra se náramně pobavili u deskové hry, u níž si vymysleli vlastní pravidla.
Eliška a Danielka si vyhrály s velkými molitanovými kostkami.
Denisku upoutalo velké Člověče, nezlob se.
Peťka a Zuzka si postavily domeček z barevných molitanových pásů.

  
Další fotografie zde.


17. 4. 2014 | Den naruby
Spolek žáků připravil pro žáky naší školy další úspěšnou akci, do které se s nadšením zapojily snad všechny třídy, včetně naší 1.C. Den naruby dal dětem příležitost vyzkoušet si roli učitele a podívat se tak na naši práci z jiného pohledu. Jak se dětem vyučování dařilo?
Peťka hezky vedla hru zvanou „Bombička“.
Adélka a Dominik předčítali neznámý text spolužákům.
Danek a Dianka vyvolávali spolužáky v hodině čtení.
Danielka úspěšně zvládla vést hru zvanou „Abeceda“.
Sam si vyzkoušel vedení hry zvané „Desítka“.
Tobi v hodině matematiky provezl své spolužáky vláčkem.
Péťa vymýšlel příklady ve hře zvané „Početní král“.
Zuzka a Stelinka úspěšně vedly hru zvanou „Zamrzlík“.
Natálka a Tom vymysleli početního hada a kontrolovali správné výsledky ostatních spolužáků.

Děti se svých učitelských rolí zhostily opravdu zodpovědně a věřím, že i dětem, které i v tento den zůstaly jako vždy žáky, se vyučování pod vedením svých kamarádů líbilo.

  
Další fotografie zde.


17. 4. 2016 | Velikonoční tvoření - jak jsme v naší třídě prožili období Velikonoc
Zima nám utekla jako voda a přišly velké svátky jara, probouzení přírody i připomenutí lidových tradic. Příprava na Velikonoce je dlouhodobější záležitostí a určitě vás bude zajímat, jak probíhalo velikonoční ladění v naší třídě.
- navštívili jsme výstavu „Kraslice 2016“ v mateřské školce Sluníčko
- zvládli jsme napsat malované psaní
- správně jsme spočítali barevné počítání
- naučili jsme se velikonoční koledy
- přečetli jsme čtení s velikonoční tématikou
- vyrobili jsme si velikonočního zajíce a zaseli osení
- vytvořili jsme ovečku z pop – cornu
- vyrobili jsme si velikonoční slepičku

Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za svoji snahu a píli při vytváření výrobků, při jejichž tvoření byly třeba nejen šikovné prstíky, ale i hodně trpělivosti. Věřím, že všechny tyto zkušenosti získané hravou formou jim určitě budou ku prospěchu i při další školní práci.

  
Další fotografie zde.


8. 3. 2016 |Hudební výchova netradičně

Každý čtvrtek máme ve třídě 1.C hodinu hudební výchovy. Zpíváme, tančíme, rytmizujeme písničky a říkadla a učíme se naslouchat hudbě. Podobně tomu bylo i ve čtvrtek 25.2., jenže tentokráte jsme prožili hudební výchovu zcela netradičně.
Děti přišly ráno krásně ustrojené a načesané a v tomto svátečním oblečení jsme se vypravili do Kongresového centra ve Zlíně. Zde byl pro nás připraven výchovný koncert s názvem Orchestr vypravuje pohádku. Děti se poutavou formou seznámily s orchestrem a učily se naslouchat hudebním příběhům.
Přestože poslech vážné hudby patří k náročnějším hudebním formám, ráda bych pochválila všechny děti za pěkné chování v průběhu programu a rodičům velmi děkuji za spolupráci při výběru krásného oblečení, které je součástí společenské výchovy.
Podívejte se, jak to vašim dětem v koncertní síni slušelo.

  
Další fotografie zde.


23. 2. 2016 | Den masek
V pátek 19. 2. se konal ve škole Den masek.
Děti z naší třídy se připravovaly už několik dní předem a tak se dalo čekat, že v pátek se místo žáčků usadí do lavic pohádkové postavičky či další jiná stvoření. Skutečnost ale předčila očekávání. Ráno se ve třídě setkaly originální a nápadité masky. Už od rána bylo znát jejich nadšení a celé dopoledne probíhalo v této příjemně laděné atmosféře. Obavy, že se v tento den nic nenaučíme se brzy rozplynuly, když děti ukryté pod maskami předvedly ve všech hodinách perfektní soustředění a v hodinách odvedly skvělou práci.
Všem rodičům děkuji za podporu této vydařené akce a těšíme se na další aktivity, které pro nás spolek žáků připraví.

Všechny fotografie báječných masek z naší třídy najdete ve společné karnevalové fotogalerii.
8. 2. 2016 |

Pět měsíců jsme se snažili,
číst, psát a počítat jsme se učili.
Nic těžkého na tom není,
důkazem je naše krásné vysvědčení.

 
27. 1. 2016 |Barevný týden ve třídě 1. C
Jestlipak poznáte, do jakých barev jsme se v jednotlivých dnech ladili?
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Jsem ráda, že se děti do této akce s chutí zapojily a rodičům děkuji za spolupráci při přípravě barevného oblečení, což určitě nebylo vždy jednoduché.
Předvánoční ladění ve třídě 1. C
Není nic hezčího, než vidět natěšená dětská očka, očekávající příchod nejhezčího období v roce – Vánoc. Už počátkem adventu jsme se snažili zpříjemnit si čekání na Vánoce a vdechnout do sebe sváteční vánoční atmosféru. V matematice jsme počítali slovní úlohy laděné vánoční tématikou, ve slabikáři jsme četli vánoční čtení, v hodinách hudební výchovy jsme se naučili 4 vánoční koledy, a v prvouce se nemluvilo o ničem jiném, než o dárečcích, kaprech, bramborovém salátu, o pečení perníčků a vánočního cukroví nebo o zdobení vánočního stromečku.
Když už byly vánoce opravdu za dveřmi, navštívili jsme kamarády v mateřské školce, kteří nám předvedli krásné vánoční vystoupení a poté si všechny děti mohly vyhrát s hračkami, které do školky přinesl Ježíšek. Toto milé setkání určitě potěšilo nejen všechny děti, ale i paní učitelky.
Poslední den před Vánocemi jsme proměnili naši třídu ve vánoční dílničku a během vánočního vyučování jsme si vyrobili vánoční svícen z jablíčka, vánoční přáníčko a symbolický vánoční dáreček pro rodiče. Vánoční tvoření nám příjemně zpestřila skupinka kamarádů z 8. třídy, kteří nám zahráli několik vánočních koled na různé hudební nástroje. K těmto šikovným muzikantům se přidala i naše muzikantka Eliška, která umí krásně hrát na housličky. Nejen, že nám předvedla, jak hezky umí zahrát vánoční koledy, ale navíc jsme na housličkách hledali tři ukrytá zvířátka.
Celé předvánoční období strávené s dětmi bylo moc milé, naplněné radostí a pohodou a věřím, že chvíle strávené doma se svými nejbližšími byly stejně krásné.
Ráda bych poděkovala všem rodičům i dětem za krásné vánoční dárečky a přání, která mě velice potěšila a mile zpříjemnila vánoční atmosféru.
Na setkání s vámi i vašimi dětmi v novém roce 2016 se těší p. učitelka Kateřina Jarkovská

26. 12. 2015 |Vánoční angličtina
Deváťáci si pro nás připravili netradiční hodinu angličtiny. Seznámili nás s některými vánočními tradicemi anglicky mluvících zemí. Přišel za námi Santa Claus s družinou skřítků a sobů. Bavilo nás to a dokonce někteří odvážní svěřili svoje přání Santovi.

Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
22. 12. 2015 | Pohodové Vánoce přeje třída 1. C.


20. 12. 2015 | Den Slabikáře ve třídě 1. C
Čtvrtek 3. prosince 2015 byl pro malé čtenáře dnem slavnostním. Konal se Den Slabikáře a ve třídě 1.C bylo hned od rána pěkně živo. Do školních lavic se usadili školáci, doprovázeni svými blízkými, aby předvedli to, co se za 3 měsíce pilné práce naučili v hodinách českého jazyka. Krátce po zvonění už se z dětských pusinek ozývala první známá písmenka. Chvíli na to se malí čtenáři rozběhli po třídě, aby předvedli, že i čtení slabik je pro ně hračka. Když se čtenáři rozdělili do družstev, bylo jasné, že nás čeká napínavá čtenářská soutěž, při které si procvičíme čtení slov. A na závěr nám naši šikovní čtenáři přečetli, že MÁMA MELE MASO, PEPA MÁ MÍSU a EMA MÁ MIMI.
Po úspěšném splnění všech čtenářských úkolů nás čekal tolik očekávaný okamžik - předávání Slabikářů.
Při listování novotou vonícími stránkami malí čtenáři jistě netušili, kolik práce nás ještě čeká. Písmenko po písmenku, slabika ke slabice, nová slova, neznámé věty...
Ale jak se říká: „ S chutí do toho, půl je hotovo.“ A proto jsme se s chutí zakousli do Slabikáře z marcipánu. Snad se se stejnou chutí prokoušeme až k závěrečné stránce 129. To už z malých žáčků budou velcí čtenáři.
Závěrem bych ráda pochválila všechny vzorné čtenáře za jejich velkou snahu a pěkné čtenářské dovednosti nejen v Den Slabikáře, ale i v ostatních hodinách českého jazyka. Velké poděkování patří i všem rodičům za jejich spolupráci, čas, který svým dětem věnují i velkou podporu, kterou v nich děti mají.
Snad se dětem stane čtení koníčkem!
Jménem malých čtenářů z 1.C Kateřina Jarkovská Němečková       Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
13. 12. 2015 | Prvouka plná vitamínů

Máme rádi ovoce,
koupeme se v potoce,
zeleninu rádi jíme,
doktora se nebojíme.

Tak, jak se zpívá v písničce Pavla Nováka i žáčci z 1. C mají rádi ovoce a zeleninu a doktora se určitě bát nemusí. Protože v hodině prvouky, kdy jsme se loučili s kapitolou OVOCE A ZELENINA jsme si nejen povídali, ale hlavně mlsali zdravé vitamíny.
Pochutnali jsme si na ovoci z našich sadů jablcích, hruškách, hroznovém vínu, dále na exotických pomerančích, mandarinkách, banánech a kiwi a vyzkoušeli jsme i méně známé ovoce nashi.
Ze zeleniny jsme ochutnali několik druhů paprik a rajčat, okurek a mrkev.
Barevné talířky lákaly k ochutnání, proto jsme se nejdříve najedli očima a po chvíli už bylo slyšet chroupání ostrých zoubků, které se do ovoce a zeleniny zakously.
Když byly talířky prázdné, našli se i mlsouni, kteří by klidně ochutnali i cibuli, česnek nebo pálivou chilli papričku. Ale tuto zeleninu jsme raději poslali zpět do kuchyně maminkám, aby z ní připravily něco dobrého.
Tak milí mlsouni, přeji vám, ať ovoce a zelenina patří i nadále s oblibou do vašeho jídelníčku a zdravé vitamíny ať vás uchrání před všemi zlobivými bacily.
     Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
6. 12. 2015 | Ohlédnutí za listopadem - návštěva divadla
Ve středu 11. 11. jsme do školy přišli s aktovkami, ale už na první pohled bylo znát, že nás nečeká obyčejné vyučování. Děvčátka přišla nastrojená v šatičkách, sukýnkách a s krásně načesanými vlásky, klukům zase slušely kalhoty a košile. A kam jinam se vypravit v takovémto oblečení, než do divadla. Ve Zlínském divadle pro nás byla připravena pohádka O červené Karkulce v podání divadla Severka.
Pro většinu dětí byla návštěva divadla opravdovým zážitkem, protože se návštěvníky tak velkého divadla staly poprvé.
Jejich dojmy si můžete přečíst v následujících řádcích…
Tomovi se líbila cesta autobusem do Zlína.
Vanesku okouzlil velký prostor Zlínského divadla.
Danka a Matýska zaujal celý děj pohádky.
Danielce a Peťce se líbil tančící vlk.
Tobiáškovi se líbil herecký výkon vlka a zajíce.
Diance padl do oka kostým Karkulky.
Deniska měla radost, že se vlk v závěru pohádky polepšil.
Ondra se rád zaposlouchal do pěkných písniček.
Dominik ocenil herecký výkon všech herců.
Adélce, Elišce a Natálce se se líbil zajíc, který tančil a vesele hopsal.
Stelince se zdál vlk hodně strašidelný.
Péťa ocenil vlkovu poslušnost, když hbitě reagoval na povel „ ke mně“.
Samovi se zalíbil kostým vlka.
Barunka T. ocenila kostým myslivce.
Zuzka se zasmála při scénce, kdy Karkulka nerozeznala babičku od převlečeného vlka.
Barunku V. zaujalo promítací plátno, na němž se promítala stínohra.
Julinka pochválila chování dětí během divadelního představení.

Ráda bych poděkovala všem rodičům za vzornou spolupráci. Dětem to ve svátečním oblečení moc slušelo. A děti chválím za vzorné chování během cesty autobusem i v průběhu divadelního představení. Věřím, že se dětem pohádka líbila a už teď se těšíme na další představení.  
28. 11. 2015 | Vánoční pečení
Ve školní kuchyňce jsme si zahráli na cukráře a upekli linecká kolečka a vanilkové rohlíčky. Naše cukroví provonělo celou školu a připomnělo, že se blíží Vánoce.

Když školou něco zavoní,
to 1.C peče cukroví.
Vánoční pečení už je tradice,
a všechny děti baví velice.

Nasypem mouku, cukr, vejce přidáme,
pak společnými silami těsto hnětáme.

Když do těsta přidáme oříšky,
hned máme vanilkové rohlíčky.
Když citronovou kůru nastrouháme,
na lineckém cukroví si pochutnáme.

Prstíky se všem hbitě mrskají,
linecké, rohlíčky, na plech rovnají.
Vůně lákavá se z trouby line,
těšíme se, až všechno sníme.

Všechno nesníme, jen ochutnáme,
ať na jarmark něco máme.
Zabalíme pěkné balíčky,
ať všichni vidí,
jak šikovné máme ručičky.

  Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
13. 11. 2015 |
PODZIMNÍ PRVOUKA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

Prvňácká prvouka na lavici leží,
podzimní obrázky pečlivě si střeží.
Nechceme podzim poznávat jen z obrázku,
vyrazíme si na podzimní procházku.

Zámecká zahrada nás vítá,
nádherný pohled se nám skýtá.
Podzim už hraje všemi barvami,
zážitková prvouka je před námi.

Sbíráme kaštany, žaludy a bukvice,
z listů je barevná podzimní kytice.
Hromádky listí všechny lákají
a děti do nich rychle skákají.

Na závěr u zámku se vyfotíme,
protože o podzimu už všechno víme.
První fotka, pátá, dvacátá,
prvouka je pro nás zábava.
  Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
26. 10. 2015 | To jsme my.

 
26. 10. 2015 | My jsme žáci 1. C
    My jsme žáci 1.C,
šikovní jsme velice,
kluci i holčičky,
pilní jsme jak včeličky,
nosíme jen jedničky.
          Škola je náš kamarád,
učíme se číst a psát,
zpíváme, kreslíme,
v tělocvičně cvičíme,
vůbec se nenudíme.
          O přestávkách jdeme ven,
legraci si užijem,
zvonění slyšíme,
do lavic se vrátíme,
zase pěkně sedíme.

29. 9. 2015 | TŘÍDA 1.C NA SVÉ CESTĚ ZA POZNÁNÍM…
Končí nám měsíc září a naši nejmladší školáci mají za sebou první krůčky na své cestě za poznáním.
Ve třídě 1.C se každé ráno s paní učitelkou setkává 21 usměvavých školáků a školaček, kteří se vzájemně oslovují velmi pěknými jmény. V letošním školním roce ve třídě zaznívají jména zvláště vyjímečná jako Denisa, Diana, Julie, Matyáš, Samuel, Stela, Tobiáš a Vanesa. Doplňují je další krásná jména jako Adéla, Barbora, Eliška, Daniela, David, Dominik, Natálie, Ondřej, Petr, Petra, Tomáš a Zuzana. Všichni tito šikovní školáci už osmnáctkrát zasedli do školních lavic a v jedenapadesáti vyučovacích hodinách se jim pozvolna otevřela školní vrátka k poznání.

Co vše už se žáčci ve škole naučili? Na co se do školy těší? A za co žáčky paní učitelka chválí?

   Daniel pečlivě plní domácí úkoly. V prvouce si procvičil správné barvy na semaforu.

  Vanesa si oblíbila matematické divadýlko. Hravé počítání od 1 do 5 je zábava.

  Daniela se dnes naučila první písmenko M, m. Poslední písmenko G, g se naučíme v květnu.

  Tomáš lehce zvládne odemknout a zamknout třídu. To aby nám nikdo neutekl.

  Tobiáš hravě odemyká a zamyká zámek od šatny. Zloději tak nemají šanci!

  Diana je šikovná počtářka. V hodinách matematiky pracuje správně podle pokynů paní učitelky.

  Denisa umí pěkně relaxovat. Magnetické rybičky jí zkrátí volné chvíle o přestávkách.

  Ondřej má krásnou modrou aktovku. A tato papírová se mu také povedla.

  Dominik ochotně pomáhá paní učitelce. Zvládne vzorně smazat tabuli.

  Eliška s úsměvem přichází do hodin tělesné výchovy. Jakou míčovou hru si dnes zahrajeme?

  Petra ví, jak doplnit energii do další práce. Dobrá svačina je základ.

  Natálie už umí číst. Ochotně předčítá ostatním spolužákům.

  Adéla umí hezky vyprávět pohádku O veliké řepě. A v roli myšky jí to také moc slušelo.

  Stela pracuje rychle a pečlivě. Po splnění úkolů sedí vzorně jako správná školačka.

  Matyáš je zručný při skládání papíru. Škola z papíru je stejně hezká jako ta naše nově opravená.

  Petr se připravuje na hodinu matematiky. Hravě zvládá poskládat celou řadu čísel od 1 do 5.

  Julie si v hodině pracovních činností vyrobila nádherného draka. Bude tak krásně zdobit naši třídu.

  Samuel se těší na přestávky. Nejraději si staví z kostek.

  Barbora je vzorná počtářka. V pracovním sešitě z matematiky pracuje správně a pečlivě.

  Zuzana umí otvírat okna. To proto, abychom ve třídě měli čistý vzduch a hlavičky nám dobře myslely.

  Barbora se pečlivě připravuje na hodiny psaní. Zatím v ruce drží pastelku, ale zanedlouho ji vystřídá za tužku a pero.

Šikovní školáci z 1.C si vždy zaslouží velkou pochvalu. Za svoji vzornou školní práci si odnášejí žákovskou knížku plnou jedniček a odměnou za zodpovědný přístup ke školním povinnostem jsou jim pochvalné samolepky v deníčku.

     

Jen tak dál.
Ráda bych popřála všem svým žáčkům, aby do školy chodili s úsměvem na tváři, s chutí do učení a s touhou poznávat vše nové.
A vám, milí rodiče, přeji, ať vám vaši prvňáčci dělají jen samou radost.
Na vzájemnou spolupráci s vámi a vašimi dětmi se těší Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková.
21. 9. 2015 | Od tohoto týdne máme už čtyři vyučovací hodiny, končíme v 11.40.
7. 9. 2015 | První školní týden (7. - 11. září) budeme mít jen 2 vyučovací hodiny. Pak jdou děti buď s rodiči domů nebo do družiny.
7. 9. 2015 | Třídní schůzky prvních ročníků se konají ve čtvrtek 10. září od 15.30.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz