3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 1. D

Třídní učitelka: Mgr. Ivona Vavrová
e-mail: vavrova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Tv Čj          
Úterý M ILP Čj Hv Čj        
Středa Aj Čj Tv Čj          
Čtvrtek Čj Čj M ILP PRV        
Pátek čj M Vv          

25. 6. 2016 | Společný výlet prvňáků na ranč Všemina
Fotky z našeho výletu si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.
Děti v pohybu

21. 3. 2017 | JARO, JARO, UŽ JE TU...
Dorazilo i  k nám do třídy a my jsme ho přivítali jarními obrázky.
  
Logopedie u Interaktivní tabule
V hodině logopedie jsme trénovali sluch, zrak a řeč u tabule. Práce nás bavila a učení nám šlo najednou snadněji než obvykle.
           
23. 12. 2016 |
Vánoční atmosféru k nám přinesli deváťáci při Dnu národů. Přivedli Santu, kterému jsem mohli pošeptat naše přání, vyrobili jsme si společně malé vánoční přáníčko.


Krádné Vánoce a hodně štěstí do nového roku 2017
přeje celá třída 1. D


10. 11. 2016 | HALOWEEN
     


1. 11. 2016 | LOGOPEDIE
V hodinách logopedie se nenudíme. Učíme se správně dýchat, trénujeme jazýček a rádi povídáme. Nejraději máme cvičení s burizony a chytání mušek. Jak nám to jde, vidíte na fotkách.
        
7. 10. 2016 | Kulturní zážitek
Jeli jsme do Zlína podívat se na hračky... Nebylo to do obchodu s hračkami ani na výstavu panenek a autíček, ale objevili jsme se v Kongresovém centru na koncertě Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta pana Miloše Machka.
Koncert s názvem Den hraček zaujal všechny děti, které tleskaly, mávaly, tancovaly a řešily hádanky, zadané panem dirigentem.
Že se dětem koncert líbil, dokázaly svým pěkným chováním a závěrečným potleskem.
7. 10. 2016 | Hrajeme pohádku
Dědek řepu zasadil, u pole se posadil,
čekal, čekal...
Tak hrajeme pohádku O veliké řepě u nás ve třídě 1. D


To je naše 1. D.

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz