3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Bednaříková
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj M Vv VV        
Úterý M Čj Hv PRV Čj        
Středa Čj Tv M Čj Aj        
Čtvrtek Čj M Aj Čj        
Pátek M Čj Tv Čj PRV        

19. 4. 2017 | Před Velikonoci jsme si školu opravdu užili.
V krásném sále Kongresového centra ve Zlíně jsme se dostali na výchovném koncertě se Zlínskou Filharmonií až do vesmíru.
Ve třídě jsme se pokochali napřed pohledem na dva krásné velikonoční beránky a spoustu voňavých perníkových vajíček a potom jsme těmi dobrotami zaplnili i žaludky. Děkujeme mamince Viktora D., že ho vede k pečení takových dobrot.

  
Ale i po Velikonocích byla legrace. Děvčata si v úterý podle staré tradice donesla do školy pomlázky a za odměnu vyšlehala  kluky. Aby taky neuschli, vůbec se nebránili.
  

Do 3. A zavítalo jaro se všemi svými krásami. Děkujeme všem spolužákům /zvlášť Nikolce Mlčákové/ i paní asistence za přinesení jarních květin, abychom si je mohli prohlédnout a ovonět i ve skutečnosti a neznali je jen z obrázků.
Poznáte i vy všechny druhy, o kterých jsme si vyprávěli?


9. 4. 2017 | Březen s knížkami
V březnu - měsíci knihy - jsme zase společně zavítali do knihovny. Děti se rády začetly do vybraných knih a po vyučovací hodině si je odnesly do třídy, kde v jejich čtení průběžně pokračují. Někteří žáci zavítali do knihovny i v odpoledních hodinách a půjčili si zajímavé knihy. Také jsme v pátečních hodinách čtení pokračovali v oblíbené aktivitě - představování knih, které čtou děti doma. Na tyto "čtvrthodinky" se děti vždy velmi těší a za stolem paní učitelky čtou ze svých knih ukázky.
           
9. 3. 2017 | Naše práce v únoru
V měsíci únoru jsme ve výtvarné výchově navázali na práci s pohádkami a také jsme si něco pěkného namalovali a nakreslili. Například pohádkovou bytost - vodníka

nebo kouzelnou zahradu

Ve třídě jsme se také pečlivě připravili na třídní kolo soutěže v recitaci a poctivě hodnotili jednotlivé výkony.
3. místo získala Hana Šindělářová a Viktor Dostál
na 2. místě se umístila Nikol Mlčáková a Jardou Brázdilem
a 1. místem se může pochlubit Eliška Trhlíková a Tomáš Hradil .
    
Žáci z první příčky naši třídu reprezentovali ve školním kole soutěže 3. - 5. ročníků, kde Tomášek Hradil získal krásné 3. místo. Blahopřejeme všem umístěným i zúčastněným!
14. 2. 2017 | Pohádkový leden
V hodinách čtení a výtvarné výchovy jsme se v lednu zabývali pohádkami. Žáci se rozdělili do skupin a ztvárňovali vybranou pohádku výtvarně ve čtyřech obrázcích.
     
Po dokončení ilustrací svou práci prezentovali. Poznáte také, které pohádky žáci ztvárnili?

V měsíci lednu dosáhl kulatého výročí - 10 let - žák naší třídy Viktor Dostál. Děkujeme jemu i jeho mamince za sladký vláček plný dobrot. Přejeme Viktorovi mnoho úspěchů ve školní práci a hodně zdraví.
  
2. 1. 2017 | Vánoční besídka
22. 12. konečně nastal DEN vánoční besídky. Děti si donesly zajímavé hry, které učily ostatní spolužáky i paní učitelku. Připravily si "vánoční stůl" a těšily se na přinesené cukroví. Ale ještě předtím se třídou rozezněly koledy za doprovodu kytary Nikolky Mlčákové. Kluci se chvilku ošívali, ale pak zpívali i u tabule. Pak následovala vystoupení dobrovolníků a velké potlesky. Vánoční besídku jsme si užili a spokojení se rozešli užít si Vánoce v rodinách.
                    
21. 12. si žáci II.stupně připravili krásný projekt o některých zemích světa. Naše třída se pod vedením sedmáků "vypravila" do Norska. Děti se dověděly něco o minulosti i přítomnosti této severské země, ochutnali čaj i vánoční kaši. A ve třídě jsme si nově nabyté znalosti ještě upevnili a rozšířili.
     
22. 12. 2016 |
Pondělní výtvarka se nesla v duchu horlivého a nadšeného vyrábění vánočních svícínků a "zlatých" prasátek. Zavoní na vánočním stole a žáci 3. A už nemusí držet na Štědrý den půst...
     
22. 12. 2016 |
V úterý 20. 12. jsme se společně vypravili do holešovského zámku na výstavu betlémů. Vánoční atmosféra tam dýchá z každého koutku. Náležitě jsme si prohlížení užili a ve škole namalovali svoje betlémy pro naše kamarády z ostatních tříd na buňce.
        
8. 12. 2016 |
I do 3. A už nakoukly Vánoce. Děkujeme Šárce Šotolové a její mamince za krásný adventní věněc.

Navštívil nás také Mikuláš se anděly a čerty a některé žáky jsme stěží zachránili z čertova pytle.

Ale neminula nás ani nadílka dobrot, za některé vděčíme i mamince Viktora Dostála. Pevně věříme, že Viktor při pečení aktivně pomáhal.

V minulém týdnu jsme se všichni vrhli do přípravy výrobků na vánoční jarmark. Šili dokonce i kluci!!!!
   Také vánoční vystřihováky se nám dařily.

Adventnímu času se budeme dále věnovat, určitě uplatníme některé znalosti o zvycích a obyčejích, které jsme si zapamatovali z návštěvy programu v Tymy a společně se budeme těšit na Štědrý den.
29. 11. 2016 |
Ve středu 23. listopadu jsme se spolu s ostatními žáky školy zúčastnili programu Vánoce na Hané a Valašsku. Pro děti byly připravené různé dílničky a povídání o vánočních zvycích a obyčejích.
   Fotografie nejen dětí z naší třídy najdete na webu Rajče - http://polida.rajce.idnes.cz/Vanoce_na_Hane_-_Tymy/ - fotila paní L. Polišenská.
1. 11. 2016 | Halloween
Ve 3. A se i Krvavá Mary, duchové, čarodějnice a různá další strašidla musí učit vyjmenovaná slova a násobilku!?!?!?!

     


1. 11. 2016 | Divadlo
Žáci 3. A i s paní učitelkou děkují svým spolužačkám E. Trhlíkové a A. Rozehnalové za milé zpestření vyučování. Jejich hra "PAT a Mat si staví dům" nás rozesmála vtipnými dialogy a nadchla nápady a pěknými kulisami. Super! Těšíme  se na další představení.
  
3. 10. 2016 | Výstava
V září jsme navštívili výstavu Ilustrátoři dětských knih.
S panem Z. Burianem jsme se proběhli pravěkem a báli se dinosaurů, s paní V. Švejdovou jsme si zavzpomínali na matematiku v druhé třídě, s panem A. Bornem si připomněli dobrodružství Pipi Dlouhé Punčochy i žáků 3. B Macha a Šebestové. Našli jsme dokonce i ilustraci k básničce Cestička k domovu, kterou jsme se letos učili ve škole, a o které je náš předchozí příspěvek. S obrázky ostatních ilustrátorů jsme si vybavili knihy, které jsme už přečetli nebo ty, které jsme zahlédli v knihovně.
  
18. 9. 2016 | Čtení v 3. A
Četli jsme a přednášeli básničku Cestička k domovu od básníka Karla Václava Raise. Jistě všichni víte, jak začíná. Je v ní také verš "... douška a šalvěje kolem ní voní...", který vzbudil naši pozornost.

"Paní učitelko, co je to douška šalvěj?"
"To jsou bylinky. Douška je mateřídouška. Mateřídouška i šalvěj jsou léčivky."
   "Dají se sbírat v přírodě nebo pěstovat na zahrádce. Vaří se z nich čaj. Chtěli byste ochutnat?"
  
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz