3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 8. B

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Šťastná
e-mail: stastna@3zshol.cz
tel. : 573 503 151

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F Nj/Rj Čj M Tv Ov      
Úterý Čj Aj M D   Vv  
Středa Ch M Z Tv Hv F      
Čtvrtek M Čj Nj/Rj Aj D Tř. h.    
Pátek Ch M Z čj Aj Vz      
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz