3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 3. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jarkovská
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Čj Tv Čj        
Úterý M Čj Čj PRV Aj        
Středa M Aj Čj Čj Hv        
Čtvrtek M Čj Tv- plavání PRV Čj        
Pátek Aj Čj M Vv Vv        


Fotky z našeho odpoledne si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.
Květnové posezení s maminkami

29. 4. 2018 |


Fotky si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


30. 4. 2018 |
Plavání

Je čtvrtek, třetí hodina
a plavání nám začíná...

Tak šup, šup k plavecké učebně spěcháme,
chladnou vodou odradit se nedáme.
Během chvilky leží tu 24 vzorných hromádek
a pak už všichni s chutí do plavek!

Na úvod nástup, potom rozcvička,
ať protáhneme naše tělíčka.
Pak hbitě do bazénu spěcháme,
jen neplavce odpočívat necháme.

Učíme se dýchat do vody,
zvládáme dva plavecké způsoby,
puky pod vodou lovíme
i skákat do vody umíme.

Nádech, výdech, nohy, ruce,
dávej pozor při výuce!
Na závěr volnou zábavu si užijeme
a podle svého si zaplaveme.

Plavání je super hodina,
za rok už pro nás bude povinná.
I přesto se na ni těšíme,
protože víme, že plavat už umíme.

Všechny děti zaslouží si velkou pochvalu,
za plavecké výkony i odvahu.
I k paní vychovatelce Krejčí poděkování letí,
za její pomoc i hlídání všech dětí.

     
18. 4. 2018 | Potěšilo nás poděkování, které napsala paní Rektoříková našemu panu řediteli.

2. 4. 2018 |

2. 4. 2018 |

18. 3. 2018 |

25. 2. 2018 |
           
6. 2. 2018 |
Milí žáčci, vážení rodiče,
máme za sebou pět měsíců pilné práce, kterou jsme završili předáváním výpisu vysvědčení za 1. pololetí. Pěkné výsledky vašich dětí jsou odměnou nejen pro děti samotné, ale samozřejmě i pro vás a já bych vám tímto chtěla poděkovat za vaši spolupráci v průběhu celého pololetí. Jsem velmi ráda, že mohu většinu žáků pochválit za svědomitou domácí přípravu, příkladné plnění školních povinností, aktivitu v hodinách, kamarádské chování, ochotnou pomoc spolužákům i paní učitelce a vzorné plnění povinností služby. Ve třídě panuje velmi příjemná atmosféra během výuky i v průběhu volnočasových aktivit, proto se nám společně velmi pěkně pracuje. Pokud se o tomto chcete sami přesvědčit, přijměte naše pozvání na pololetní opakování ve čtvrtek 8. 2. 2018.
Budeme se na vás těšit.
Žáci třídy 3. C s paní učitelkou.


23. 1. 2018 | Sportovní odpoledne pro předškoláky
Ráda bych poděkovala všem svým žáčkům, kteří se ochotně zapojili do akce „Sportovní odpoledne pro předškoláky“. Budoucí prvňáčci s rodiči se seznámili s prostředím školního bazénu a žáčci naší třídy 3. C všem přítomným předvedli ukázkovou hodinu plavání.

Za vzorně odplavanou hodinu děkuje paní učitelka :-)

21. 1. 2018 |


Vánoční den

Na vánoční den jsme se všichni moc těšili
a náramně jsme si ho užili!

Když paní učitelka přišla po zvonění,
čekalo na ni velké překvapení.
Děti v zástupu čekaly
a dárečky s krásným přáním předaly.

Moc jste mě potěšili, milí rodiče a děti,
proto mé poděkování k vám letí.
Velmi děkuji za dárečky milé,
krásně mi zpříjemnily vánoční chvíle.

Pak přichystali jsme si cukroví a ovoce
a už mohly začít třídní Vánoce.
Maminky by jistě těšilo,
že cukroví všem chutnalo – a žádné nezbylo.

A když s chutí jsme se posilnili,
do bazénu jsme vyrazili.
Volnou zábavu jsme si užili,
plavci i neplavci se dobře bavili.

Dopřáli jsme si i chvilku odpočinku
a vyrobili přání pro rodinku.
Popřáli jsme si krásné Vánoce a šťastný nový rok
a do Vánoc zbýval už jen malý krok…

Věřím, že Vánoce svátečně jste prožili
a do nového roku šťastně vkročili.
I já vám přeji hodně zdraví, štěstí, radosti,
co nejméně starostí,
ať daří se vám doma i v práci,
těším se na další spolupráci.

Šťastný nový rok 2018 rodičům i dětem přeje paní učitelka Jarkovská.         


22. 12. 2017 | Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018 přejí žáci 3. C a paní učitelka.

17. 12. 2017 | Vánoční dílnička pro děti a rodiče ve třídě 3. C

Vážení rodiče, milé děti.
Ráda bych vám poděkovala za váš čas, který jste věnovali návštěvě vánoční dílničky. Vůně perníčků, nastrojený stromeček i záře hořících svíček vytvořily krásnou předvánoční atmosféru, která v  naší třídě jistě přetrvá až do Vánoc. Věřím, že i vy jste si čtvrteční podvečer strávený ve společnosti vašich dětí a ostatních rodičů zpříjemnili popovídáním, ochutnávkou vánočního čaje nebo cukroví upečeného dětmi. Taktéž i já jsem ráda strávila příjemné chvíle ve vaší společnosti. Poděkování patří i vedení školy a paní vychovatelce Hoškové, kteří svou návštěvou podpořili svátečně laděné odpoledne a paní učitelce Doleželové děkuji za velkou pomoc při organizaci i za zachycení sváteční atmosféry ve fotografiích.

Na další příjemná setkání s vámi i vašimi dětmi se těší vaše paní učitelka Jarkovská.

Fotografie najdete v třídní fotogalerii.

17. 12. 2017 | Vánoční cukroví

Naše pečení si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.

14. 12. 2017 |

Koncert ve Zlíně

V rozhlase zazněla novina,
že třeťáci pojedou do Zlína.
Chystá se pro ně překvapení,
výchovný koncert je připravený.

Svátečně se všichni nastrojili,
do fialových křesel se usadili.
A když sálem jsme se rozhlédli,
zářící motýlky jsme zahlédli.

Než orchestr nástroje naladí,
přemýšlíme, co hudba vypráví.
Už první tóny zaznívají,
a bystrá ouška poslouchají.

Když pohlédla jsem do sálu,
zaslouží děti velkou pochvalu.
Posluchači byli pozorní
a jejich potlesk stále v uších zní.

I rodiče pochválit musím.
Jen koukněte se,
jak vašim dětem sváteční oblečení sluší.
    

    

  


26. 11. 2017 |
Fotografie najdete v třídní fotogalerii.
2. 11. 2017 | Bramboráčci
Na den bláznů jsme si vyrobili i bláznivé bramboráčky.


1. 11. 2017 |

Týmové hry pro třetí třídy
Na počátku října jsme vyměnili školní lavice za hájenku v zámecké zahradě. Zde pro nás společnost Skřítek připravila akci s názvem týmové hry. Cílem bylo stmelení kolektivu a upevnění již vytvořených kamarádských vztahů. Co vše jsme na týmových hrách prožili, si prohlédněte na fotografiích v třídní fotogalerii.
  

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz