3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 4. C

  Třídní učitelka: Mgr. Pavla Řezníčková
e-mail: reznickova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Vl        
Úterý Čj M Aj Čj Vv        
Středa Čj M Tv-plavání Čj Aj        
Čtvrtek Vl Aj M Čj Hv        
Pátek M Tv Čj        

25. 6. 2018 | Dopravní výchova
15. června se žáci čtvrtých tříd zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Kroměříži. Chválím žáky za výbornou přípravu na tyto zkoušky.
     
25. 6. 2018 | Projekt EDISON
V rámci projektu Edison si pro naše žáky připravila velmi pěkný program zahraniční studentka Alina.
  
6. 5. 2018 | Den Země
Sedmáci si pro nás nachystali zajímavé dopoledne k oslavám Dne Země.


Fotky z projektového dne si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


8. 4. 2018 | Dopravní výchova
           
4. 3. 2018 | Naše aktivity v lednu a únoru
PČ: V pracovních činnostech stavíme různé věci ze stavebnic a také nezapomínáme na dopravní výchovu, ve které se připravujeme na zkoušky na dopravním hřišti v Kroměříži.
  
  
VV: Ulice a sněhuláci
  
AJ: V anglickém jazyce procvičujeme abecedu a vymýšlíme různá slova se začátečními písmeny

ČJ: V českém jazyce stále procvičjeme vyjmenovaná slova a slova odvozená, nově jsme začali brát vzory rodu středního, ženského a mužského

PČ: Město v zimě a krmítka
  

Dne 27. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Děkujeme Danielovi V. za dobrou reprezentaci naší třídy.

31. 12. 2017 |

Mnoho štěstí, úspěchů a spoustu radostných okamžiků v novém roce 2018 přeje všem dětem a jejich rodičům Pavla Řezníčková


22. 12. 2017 | Listopad, prosinec
Deštníky

Anglický jazyk - učíme se zájmena a zvířata

Výstava prací dětí v aule
  
  

7. 11. 2017 | Říjen
Komunitní kruh - V třídnické hodině si vyprávíme co jsme dělali o podzimních prázdninách a hlasujeme o různých aktivitách a úkolech spolku žáků
  
Výtvarná výchova - Stromy - koláž
  
Pracovní činnosti - Váza, otisky listů
  
  
Vlastivěda - práce s mapou
  

Co jsme stihli první školní měsíc?
Výtvarná výchova - vzpomínka na léto, ovoce na podzim
  
Pracovní činnosti - Jablka, řazení barev (koláž)
  
Anglický jazyk - v hodinách anglického jazyka si děti opakují slovní zásobu ze 3. ročníku, učí se abecedu a opakují barvy
  
Pracovní činnosti, přírodověda - v hodinách přírodovědy se učíme dopravní značky, bezpečnost dětí v silničním provozu, v pracovních činnostech jsme si nakreslili některé důležité dopravní značky
  
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz