3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 5. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovadníková
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Vl Aj Inf        
Úterý Tv- plavání M Čj Čj Vv Vv      
Středa Čj M Aj Čj Hv        
Čtvrtek Aj Tv M Vl Čj        
Pátek Čj M Čj        


 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz