3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 8. B

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Z Nj/Rj Čj M Tv-plavání Ch Ov      
Úterý Ch M F Aj Čj   Vv  
Středa M Aj Čj Tv-plavání D Inf      
Čtvrtek M Hv Čj Nj/Rj Ch Z Tř. h.    
Pátek Čj Nj/Rj M Aj D      

Návštěva SŠ dřevařské a nábytkářské Bystřice pod Hostýnem
             
Den Země
K oslavě DNE ZEMĚ jsme si připravili pro naše spolužáky ze 2. C několik stanovišť se zajímavými úkoly. Luštili šifru, poznávali zvuky zvířat, určovali rostliny. Také nám namalovali, jak se jim to líbilo.
           
Formální den

Odborná soutěž Ukaž, co umíš
Žáci naší třídy se zúčastnili soutěže Elektronik, kterou pořádalo Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. Soutěž proběhla 12. 12. 2017. Děkujeme za reprezentaci školy Jirkovi, Honzovi a Milošovi.
  


7. 11. 2017 |
V pondělí jsme se zúčastnili koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně v podání Musica Minore.
Pořad pojednával o životě Beatles a předložil slavné písně této legendární skupiny:
1. Please, Please Me 2. I Want To Hold Your Hand 3. Twist And Shout 4. Help! 5. Yesterday 6. Nowhere Man 7. Yellow Submarine  8. Penny Lane 9. All You Need Is Love 10. The Long And Winding Road 12. Here Comes The Sun 13. Come Together 14. Free AS A Bird  15. The End
    
27. 10. 2017 | Výsledky sběru šípků

27. 10. 2017 | Výsledky sběru papíru

Vzpomínka na školní výlet
        
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz