3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 9. B

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Šťastná
e-mail: stastna@3zshol.cz
tel. : 573 503 151

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F M Aj Nj/Rj Čj Tv- plavání CH      
Úterý M Aj Z Vz   Hv Ov  
Středa Nj/Rj M Čj Ch Tv- plavání D D      
Čtvrtek Z Aj Čj M Inf Tř. h.    
Pátek M Čj Ch Vv F D      

20. 6. 2018 | Nocování ve škole.
Noc ve škole jsme poprvé prožili v 6. třídě na adaptačním kurzu. Ve čtvrtek jsme v tělocvičně školy spali podruhé a naposled. Celý večer jsme si opravdu užili. Oslavili jsme narozeniny, hráli jsme hry, povídali jsme si, nechybělo dobré jídlo a výborná nálada. Určitě na tuto noc budeme dlouho vzpomínat.
         
15. 5. 2018 | Tak nám to sluší na fotkách ze závěru školního roku.

29. 4. 2018 | Den Země
Oslavu svátku naší planety jsme zahájili povídáním o Zemi, ke kterému jsme přidali zábavné pokusy. Ukázali jsme si sopku na stole, hořící vodu, Faraonovy hady, sloní zubní pastu, hrnečku vař, hořící kapesník a další. Pak se děti ze 3.C rozdělily do skupinek a na pěti stanovištích plnily různé úkoly. Žáci řešili křížovky, doplňovačky, hádanky. Hráli pexeso a třídili odpad. Na závěr jsme vyhodnotili a odměnili všechny žáky. Také deváťáci dostali sladkou odměnu. Chválím malé i velké žáky za zodpovědné plnění úkolů a pěkné chování během celého programu.


Fotky si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


24. 2. 2018 | Formální den
Společenské oblečení, pěkné chování a vystupování našich žáků ve škole – to vyjadřoval název další akce Spolku žáků. Škoda, že se zapojili jen dva spolužáci.


2. 2. 2018 | První pololetí je za námi
Všichni žáci naší třídy úspěšně zakončili 1. půlku tohoto školního roku. Chválím, gratuluji a přeji hodně štěstí v druhém pololetí. Rodičům a rodinným příslušníkům děkuji za podporu a pomoc, kterou věnují svým dětem. JŠ


29. 12. 2017 |

Pohodový a úspěšný nový rok, štěstí a zdraví přeji žákům 9.B a jejich rodinným příslušníkům. Jitka Šťastná


23. 12. 2017 | Velký úspěch naší spolužačky !!!
Simča převzala v doprovodu paní učitelky Hýžové zvláštní ocenění za svou práci v literární soutěži „Spěchej pomalu". Na Střední odborné škole v Luhačovicích jí cenu předal spisovatel Jan Cimický .
Moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další soutěži.

10. 12. 2017 | Burza středních škol
Ve čtvrtek 30. listopadu jsme se zúčastnili prezentace 44 středních škol, které jsou v našem okolí. Zástupci škol nás ochotně seznamovali s výukovým programem, s možnostmi dalšího studia a uplatněním po absolvování studia. Program byl zpestřen soutěžemi, obrazovým materiálem a výrobky studentů. Každý si mohl vzít materiály o škole k dalšímu prostudování.
  
3. 12. 2017 | Kulturní zážitek
V tomto školním roce jsme se zúčastnili koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně v podání Musica Minore.
Pořad pojednával o životě Beatles a předložil slavné písně této legendární skupiny.
  
9. 11. 2017 | Halloween
V úterý 31.10. jsme se namalovali a oblékli jako strašidla. Obešli jsme všechny tři třídy prvňáčků a v hodinách angličtiny jim pomohli s počítáním. Všichni jsme se do téhle akce zapojili a moc si ji užili. Veliké poděkování patří také paní učitelce Cholastové za doprovod a pomoc ve všech hodinách.
    

       


Už jsme deváťáci.
Chceme si poslední rok na základní škole užít, ať máme na co vzpomínat!
      Sběr starého papíru
Většina z nás se zapojila do sběru starého papíru a někteří chlapci pomáhali při jeho nakládání a vážení.
Skončil sběr šípků, sběr kaštanů končí 31. 10. 2017
  
Výchova ke zdraví
Ve výchově ke zdraví jsme se pustili do vytváření plakátů na téma dlouhodobé a krátkodobé účinky kouření či alkoholu. Po malých skupinkách jsme dvě hodiny připravovali naše práce a později i přednesli před třídou. U práce jsem se bavili a dozvěděli se spoustu zajímavostí.
        
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz