3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
      Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 1. A

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Čj M PRV          
Úterý M Tv Čj Čj          
Středa M Čj Aj Hv          
Čtvrtek Čj Čj Tv - plavání M          
Pátek PRV VV Čj          

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz