3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 5. B

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Svobodová
e-mail: svobodova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj Vv Vv M        
Úterý Inf M Čj Vl Čj      
Středa Tv M Čj Aj        
Čtvrtek Hv M Čj Vl Čj        
Pátek Čj M Aj Tv- plavání Čj        

19. 5. 2019 | Čím budu? - hodina slohu
V hodině slohu jsme se zamýšleli nad naším možným budoucím povoláním. Až čas nám řekne, čím se skutečně staneme.
Naše slohové práce si můžete přečíst v třídní galerii.

12. 5. 2019 | Máme rádi Česko
Moc gratulujeme Lucce, Markétce, Matyášovi, Vojtovi Kaš. a Vojtovi Kuc. k zisku 1. místa v soutěži s názvem „Máme rádi Česko“. Pochvalu si zaslouží za přípravu na soutěž, dobré znalosti, skvělou spolupráci a za chuť soutěžit a bojovat! Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a třídy.


  


Nevíte, co dobrého uvařit na večeři? Nechte se inspirovat našimi recepty!

Recepty najdete v třídní fotogalerii.
10. 4. 2019 | Vítání jara  


10. 4. 2019 | Projektové vyučování
Velice chválím všechny děti z 5. B, které si pro své mladší spolužáky z 1.B připravily zábavné učení v rámci akce „Burza knih“, kterou vyhlásil Spolek žáků.
Žáci si ve skupinkách či jednotlivě nachystali nejrůznější úkoly, soutěže, hádanky, scénky, divadlo atd. Věřím, že jsme nejmladší spolužáky pobavili a předvedli jim odlišný způsob výuky.
        

  

  


3. 4. 2019 | Exkurze v planetáriu

Fotografie a dojmy najdete v třídní fotogalerii.

24. 3. 2019 | Výchovný koncert
Dne 8. 3. jsme jeli na koncert do Zlína. Konal se v Kongresovém centru. Bylo tam hodně dětí. Usadili jsme se na sedačky a čekali na začátek koncertu. Sál byl pěkně vyzdobený. Na stropě byla světla ve tvaru motýlů. Na pódiu byly čtyři ženy. Každá měla nějaký hudební nástroj. Jedna z  účinkujících povídala o barokní hudbě a také zpívala. Její zpěv se mi moc líbil. Poté ostatní představily své hudební nástroje. Na závěr koncertu nám společně zahrály píseň, která byla dlouhá, rychlá a veselá. Koncert se mi moc líbil a těším se na další. Jan Kejval

… Zaujaly mě hudební nástroje.
… Líbilo se mi povídání o historii.
… Dozvěděl jsem se věci, které jsem neznal.
… Byla legrace.
… Líbilo se mi, jak paní zpívala.
… Jsem moc rád, že jsem na koncert mohl jet.
Samuel Králík


Hodně se mi líbila výzdoba sálu. Viděl jsem hudební nástroje, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Zpěvačky měly krásný hlas. Skladby zahrály perfektně. Pro mě krásný zážitek, a doufám, že se tam ještě někdy podívám. Max Franc

V pátek 8.3. jsme spolu s naší třídou jeli do Zlína na výchovný koncert „Barokní perličky“. Mohli jsme vyslechnout skladby Antonia Vivaldiho a dalších barokních skladatelů. Zaujala nás světla ve tvaru motýlů a napadlo nás (mě a Vojtu Kaš.), že tato světla spočítáme, protože než se všichni usadili a hudebníci naladili nástroje, měli jsme chvilku volno. Zjistili jsme, že je tam 100 světel ve tvaru motýla. Koncert se mi moc líbil. Matyáš Dvořák
             
18. 2. 2019 | Paní ZIMA


18. 2. 2019 | Rádi jsme si zpříjemnili běžné vyučování Dnem podivných účesů a pokrývek hlavy


30. 1. 2019 |
V hodinách geometrie jsme se učili výpočet obsahu u složitějších obrazců. Na závěr tohoto učiva se děti staly architekty a navrhly vlastní plánek bytu.

V suplované hodině VV a PČ jsem si s dětmi užila šití čepice. Přes počáteční obavy z výsledku se šití dětem zdařilo. Byli moc snaživí a šikovní.

20. 1. 2019 | KARNEVALOVÉ MASKY


VÁNOČNÍ DEN

Fotografie najdete v třídní fotogalerii.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ


6. 12. 2018 |
Mikuláš s anděly a čerty zavítal i k nám do třídy a dětem pověděl: „Ve své knize vidím, že 5.B je plná hodných a šikovných žáků! Jsou velice snaživí, zodpovědně si plní své povinnosti a na výuku jsou vzorně připraveni. Ve vyučování se hlásí, jsou aktivní, zvědaví a připravují si referáty pro své spolužáky. Také se umí slušně chovat a mají pěkné známky. Bohužel, jak vidím, ve třídě jsou i děti, které se musí polepšit. Přestat vykřikovat, předvádět se a šaškovat. Dávat pozor a poslouchat, co jim říká paní učitelka.“

        


28. 11. 2018 | Den naruby.
Děkujeme Justýnce, Sáře, Rozálce, Markétce, Terezce, Vojtovi, Adrianě, Lucce, Anetce, Gábině, Aničce, Matyášovi, Jakubovi a Ondrovi za krásné vyučování, které si připravili pro své spolužáky.
           
28. 11. 2018 | V hodinách slohu si žáci připravili báječné reklamy. Všechny byly velmi zábavné a originální.
           
12. 11. 2018 | Popis čarodějnice.

31. 10. 2018 |
100 let samostatného Československa

Slavíme Halloween

Popis aktovky
     
Podzim


14. 10. 2018 | Naše práce v českém jazyce - vyprávění
V říjnu jsme se stali spisovateli. Naše vyprávění si můžete přečíst zde.

14. 10. 2018 | Naše práce v českém jazyce - dojmy z prázdnin
V září jsme si zavzpomínali na prázdniny. Naše práce si můžete přečíst zde.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz