3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 6. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hýžová
e-mail: hyzova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Tv- plavání CH Vv Vv Tř. h.    
Úterý M Čj Aj Pč/Vz Pč/Vz F      
Středa M Aj Čj Hv D Z      
Čtvrtek M Čj F Tv- plavání D Ov      
Pátek D Ing M Čj Aj Z      
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz