3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 7. A

Třídní učitelka: Mgr. Terezie Indráková
e-mail: indrakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D M Aj VV Vv Tř. h.    
Úterý F Čj Ov M Tv-plavání D      
Středa M Hv Inf Čj AJ Z      
Čtvrtek F M Čj Pč/Vz Pč/VZ      
Pátek Z Aj M Čj Tv-plavání Ch D      

2. 5. 2019 | Přírodopisná exkurze pro sedmý ročník do ZOO Lešná
Vybraní žáci z naší třídy se podívali do ZOO v Lešné - společné zážitky zde.
5. 12. 2018 |
I v letošním předvánočním čase jsme se rozhodli potěšit dárkem někoho, kdo se nemá tak dobře, jako my. Vloni jsme se zapojili do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata ( www.jeziskovavnoucata.cz). Vybrali jsme mezi sebou peníze a předplatili jsme na rok časopis Zahrádkář, jak si to přáli klienti denního stacionáře v Prostějově. Letos nás oslovil projekt Diakonie s názvem Krabice od bot (https://www.krabiceodbot.cz/) Rozhodli jsme se, že naplníme krabice dvě - kluci pro kluka a holky pro holku, kteří jsou v našem věku. Každý pak podle svých možností přinesl drobný dárek, o kterém si myslel, že by mohl vrstevníka potěšit. Dárky jsme pečlivě zabalili a naši tři spolužáci, kteří jsou z Hulína, tyto dárky odnesli do místní knihovny, která je zároveň sběrným místem tohoto projektu. Ani jsme na začátku netušili, jakou radost nám tato společná aktivita udělá!
Radostné Vánoce všem!
     
2. 11. 2018 | Halloween ve škole - i my jsme se zapojili

2. 11. 2018 | Den v barvách vlajky - připomenutí 100. výročí vzniku republiky
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz