3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 8. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D Rj/Nj M Tv-plavání Ch Ov      
Úterý Aj M F Čj Ch   Hv Inf  
Středa Rj/Nj M Z Tv-plavání D Čj      
Čtvrtek M Aj/VV Čj Rj/Nj Vv/Aj Ch Tř. h.    
Pátek Čj M Z Aj      

EXKURZE NA ÚP KROMĚŘÍŽ
V pondělí 6. 5. vyrazila naše třída do Kroměříže na exkurzi do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Žáci se tak dozvěděli, jak mají postupovat při výběru střední školy, vyzkoušeli si profesní test či získali přehled a informace o nabízených studijních a učebních oborech.

       


SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
V úterý 7. 5. se skupina 15 žáků z naší třídy vydala na Střední školu nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. V dílnách si žáci vyrobili hmyzí domečky, štítky na klíče a ve volných chvílích potrápili své hlavy skládáním hlavolamů. Prohlídli jsme si prostory školy, obdivovali krásné výrobky místních studentů a seznámili se s možností studia na této škole.

  
         


7. 4. 2019 | Den knihy - pro 3. C
   Fotografie najdete v třídní fotogalerii.
27. 1. 2019 | Pomáhali jsme při Sportovním odpoledni pro předškoláky


6. 12. 2018 | Den naruby
V pátek 23. 11. proběhla akce DEN NARUBY. V naší třídě si hodinu angličtiny připravily Eliška a Míša K. Měly ji skvěle vymyšlenou a propracovanou. Holky nám rozdaly pracovní listy a hráli jsme hru. Naše skvělá paní učitelka Karásková si opět vyzkoušela, jak pohodlné jsou školní lavice. 
Holkám moc děkujeme.

       


20. 10. 2018 |
Rozhodli jsme se nasbírat pár společných zážitků i mimo školní prostředí. Vydali jsme se tedy na bowling. Hru jsme si užívali, což dokazují i následující fotky.
      20. 10. 2018 |
V úvodních hodinách chemie jsme se nejen seznamovali s novým předmětem, ale proběhl i první pokus, kterému se říká Faraonovi hadi. Byl velice zajímavý a my moc děkujeme paní učitelce Šťastné, že nám tento pokus představila.
  
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz